Fysioterapi

Hos Kloster Fysio tilbyder vi fysioterapi.

I fysioterapien kombinerer vi vores specielle dybe manuelle behandling med individuel øvelsesterapi – altså vi kombinerer behandling med træning.

Vores fysioterapeuter er efteruddannet indenfor adskillige områder, og dækker samlet en bred vifte af problematikker. 

Det er vigtigt for os, at det er et samarbejde med dig. Derfor uddanner vi også dig i din egen problematik således, at du kan tage vare på denne.

Vores tilgang er holistisk, hvormed intet kan stå alene. Vi tager altid udgangspunkt i dig og dit behov. 

Vederlagsfri behandling

Du kan få vederlagsfri fysioterapi, hvis du har en varig lidelse. Det vil sige, at sygesikringen betaler det fulde beløb for din behandling og træning. 

Lidelsen kan skyldes et svært fysisk handicap eller en fremadskridende sygdom. Lidelsen kan også være medfødt eller opstået på et senere tidspunkt i livet.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en diagnoseliste over de patienter og diagnoser, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi kan du ringe til os eller læse nærmere på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Se hvem der kan få vederlagsfri fysioterapi

Hjemmebehandling

Hos Kloster Fysio har vi stor erfaring med hjemmebehandling – og vi har stor fokus på kvalitet og nærvær. Vi kører i store dele af kommunen.

Hvis du har brug for fysioterapeutisk hjemmebehandling kan du ringe til os hos Kloster Fysio.

Vi kan hjælpe dig med at besvare eventuelle spørgsmål og fortælle dig, hvilke muligheder du har for at få behandling.

Langt de fleste af de patienter, der er berettiget til hjemmebehandling, falder ind under vederlagsfri fysioterapi, hvilket betyder at behandlingen er gratis.

Hvis ikke din diagnose hører ind under den vederlagsfrie ordning betales der almindelige takster for hjemmebehandling jf. sygesikringens landsdækkende takster for fysioterapi.

Massage

Vi tilbyder hos Kloster Fysio massage på klinikken og massage på virksomhedsaftaler.

Hvad enten du døjer med ømme og spændt muskler, har du tendens til hovedpine eller blot vil forkæle dig selv med en behagelig massage

Masseuse masaging feet of person at massage

Idrætsskader

Ønsker du hjælp med en idrætsskade eller efter en operation i forbindelse med en idrætsskade? Eller ønsker du vejledning/hjælp til hvordan du forebygger en skade, så kontakt os.

Vi hjælper alle - fra motionisten til eliteudøveren.

Akupunktur - IMS

IMS akupunktur (Intra Muskulær Stimulering) er primært beregnet til kroniske smertelidelser, der beror på en malfunktion af det perifere nervesystem og dermed en effektiv behandling til kroniske smerte. Teknikken finder forkortet muskulatur i de dybe muskler. Der er meget få bivirkninger.

IMS-akupunktur er videnskabelig velfunderet og baserer sig på kroppens anatomi, fysiologi og neurologi samt moderne smerteforståelse. Dermed også sagt at den ikke har kinesiske eller alternative hypoteser som grundlag for forståelsen af kroppens funktioner.

IMS er et effektivt værktøj der sammen med andre fysioterapeutiske undersøgelses- og behandlingskoncepter behandler en svær klientgruppe med stor succes – kroniske smertepatienter, ryg- og nakkepatienter, arthrose, whiplash, alle myofascielle smertebilleder, hovedpine, kæbeproblemer, kronisk tennis- og golfalbue, fibromyalgi og frossen skulder.

Laser og Ultralyd

Hos Kloster Fysio tilbyder vi laserterapi og ultralydsbehandling.

Ultralyd -og laserbehandling kan i visse tilfælde bruges som et supplement i den fysioterapeutiske behandling. 

Ultralyd

Ultralyd giver øget blodgennemstrømningen i vævet idet det sætter lydbølger gennem vævet. Det gør bindevævet mere elastisk og de kemiske helingsprocesser lokalt i vævet fremskyndes, mens hævelser og eventuelle blodansamlinger fjernes. På den måde kan en ultralydsbehandling forkorte dit skadesforløb, så vi kan få dig hurtigst muligt på benene igen. Behandlingsformen bruges især til fibersprængninger, forstuvninger og generelt skader på sener og muskler. Ultralyd kaldes også mikromassage.

Ultralydsbehandling bruges til:

Man kan mærke en positiv effekt allerede efter den første behandling. Afhængig af vævets tilstand varierer det, hvor mange behandlinger man skal have. Ultralydsbehandling er ikke det samme som en ultralydsscanning. 

Laserterapi

består af lysforstærkning ved stimuleret udsendelse af stråler som danner energi. Koncentreret energi tilføres vævet og cellerne. Energien som dannes, bruges til at fremme kroppens egen naturlige heling. Immunforsvaret og blodgennemstrømningen øges i det behandlede område og kan fremskynde de processer der sker.

Laserbehandling bruges til:

De fleste vil mærke en positiv effekt efter ca. 2-3 behandlinger. Dette kan naturligvis variere lidt afhængig af, hvilken tilstand vævet er i.